Naše tipy

Jak na to

1. Stáhněte si program
Nejdříve si bezplatně stáhněte program Střípky vzpomínek do svého počítače.

2. Vyberte fotografie
Vyberte si fotografie, ze kterých budete chtít fotodárek vytvořit a mějte prosím na mysli to, že čím kvalitnější fotografie budou, tím kvalitnější bude i hotové dílko z nich. Pro snadnější práci s nimi bude lepší fotografie nejdříve roztřídit například dle témat, či časové posloupnosti podle potřeby.

3. Vyberte produkt
Po otevření programu při kliknutí na okénko nový se Vám zobrazí produkty s popisem a ukázkou, které lze v programu Střípky vzpomínek vytvořit. Poté klikněte na modrou šipku v pravém horním rohu, která Vás posune dále. Nyní ve složce, do které jste si předtím vybrali fotografie, označte fotografie, které chcete použít a pomocí modré šipky je přemístěte do programu. Poté se zase šipkou v pravém horním rohu posunete na další stránku. Zde si můžete zvolit jak upravit stránku. Některé produkty obsahují též vzorová alba. Jedná se o kalendáře a pexesa. Tyto ukázkové produkty jsou osazeny přesně pro tisk a jejich použití Vám v mnohém usnadní práci. Použití vzorových návrhů však není ani u kalendářů či pexes podmínkou a můžete si je vytvořit sami dle Vašich představ tak, jako je tomu u ostatních produktů. V dalším kroku Vám bude nabídnuta široká paleta různých pozadí. Po tomto výběru již můžete pokračovat ve vytváření krásného fotodárku dle Vaší fantazie.

4. Jak tvořit
Při vícestránkových produktech můžete na stránkách používat různá pozadí. Jako pozadí lze též používat Vaše vlastní fotografie. Fotografii na pozadí umístíte tak, že ji chytnete a přetáhnete na okraj stránky. Na pozadí, obrázky i fotografie můžete používat efekty, rámečky či masky a různě je mezi sebou kombinovat. Fotografie můžete libovolně přidávat či odebírat, ořezávat, přemísťovat, natáčet, otáčet či zrcadlit. Nepoužívejte prosím fotografie pokud se Vám u ní zobrazí červený vykřičník. Ten značí to, že tisková velikost fotografie není dostatečná pro rozměr, v jakém jste ji použili a je potřeba ji zmenšit, případně odstranit. Fotodárky můžete též doplnit o různé popisky. Při používání textu používejte prosím pouze systémová písma, při použití jiných by se mohlo stát, že při tisku budou nahrazeny jiným písmem případně různými nečitelnými čtverečky. U některých produktů lze též přidávat stránky nebo je mezi sebou různě přesouvat. Na některých produktech je vyznačen technologický prostor – ten prosím dodržujte a pokud to není záměr, neumísťujte mimo něj obrázky či fotografie. Technologický prostor je místo sloužící pro knihařské vytvoření produktu (např. u kalendářů je vyznačen technologický prostor nahoře a značí, že právě v tomto místě bude umístěna kroužková vazba).

5. Po dokončení Vašeho jedinečného fotodárku stačí už jenom odeslat objednávku.

Klávesové zkratky

Ctrl + C - Uloží fotku, rámeček, masku

Ctrl + V - Nakopíruje uloženou fotku, rámeček, masku

Ctrl + Q - Mírné natočení fotografie doleva

Ctrl + W - Mírné natočení fotografie doprava

Ctrl + O - Otevře nabídku pro načítání již vyhotovených alb

Ctrl + N - Nové album

Ctrl + J - Otevře nabídku šablon a přidá dvojstranu

Ctrl + S - Uloží Vaše album

Ctrl + K - Provede automatický jas na označenou fotografii

Ctrl + Z - Jeden krok zpět

Shift + myš - Pokud toto tlačítko držíte při procesu zmenšování/zvětšování fotografie, mění se v poměru stran

Ctrl + myš - Pomocí tohoto tlačítka si můžete označit více fotografií